بستن
جزئیات اکانت
قدرت پسورد
بارگزاری مدرک شناسایی

تصویر ارسالی شما باید حتما با موبایل گرفته شده و اسکن شده نباشد و باید سلفی و دارای حاشیه محیط اطراف و با کیفیت و خوانا باشد.

پس از تکمیل فرم ثبت نام شما قادر خواهید بود  از فروشگاه سایت خریداری بفرمایید ، ولی بعد از اولین خرید فرم ثبت نام شما توسط اپراتور بررسی می شود و در صورت وجود اشکال، سفارش شما تا زمان ارائه اطلاعات خواسته شده به حالت تعلیق در خواهد آمد.